Mi az, hogy Telifa és mire jó?

A fának mint építőanyagnak Magyarországon szerény a hagyománya. Az ok természetesen az erdőszegénység volt. Mióta a határok kinyíltak ez már nem gond, a szomszédok terjedelmes fenyőerdőkkel rendelkeznek. Már csak a megszokás képezhet akadályt!

Mint ismeretes, nagyszámú fafajta kültéri felhasználás esetén korhadásra hajlamos. A korhadást erre szakosodott gombák okozzák.

A Telifa® egy speciális eljárással korhadás és féregkárok ellen védett faanyag elnevezése és egyben cégünk neve is: Telifa Zrt.

Kültéri felhasználásra a fa védőtelítése mintegy 60 éve bevett és kipróbált eljárás az erdőben gazdag országokban. A telítőszer, hazai és európai szinten is, hatóságilag jóváhagyott készítmény. A Telifa emberre, állatra és általában a környezetre nem káros.


Telifa

A fa Magyarországon korábban a kevésbé szokásos építőanyagokhoz tartozott. Az ok természetesen a relatív erdőszegénység. Erdőben gazdag országokban – mint például Finnország, Svédország, Kanada vagy éppen az Egyesült Államok – a családi házak többségének alapvetően építőanyaga a fa. Nyilvánvaló, hogy ezt nem tudjuk és nem is akarjuk lemásolni, de ebből a valóságból érdemes legalábbis egyes tanulságokat levonnunk és hasznosítanunk.

Az elmúlt két évtizedben gyakorlatilag eltűntek az országhatárok, semmivé varázsolva az eddigi legnagyobb akadályt – reméljük, hogy lassan a másik akadályt, a megszokást is meg tudjuk változtatni.

A Telifa termékek a fabarát építkezési szemlélet lényeges részei. Feltétlenül hasznos és szükséges ahol korhadási károk fenyegethetnek.

 

Mindenféle kültéri használat esetén ahol a fa korhadása tapasztalatszerűen előfordulhat, ahol a faelem esőnek, dérnek, hónak vagy egyébként tartósan magas nedvességtartalmú környezetnek van kitéve.

Tapasztalataink szerint a Telifa felhasználásának két fő területe van: egyrészt az otthonokhoz, nyaralókhoz közvetlenül csatlakozó terasz, másrészt a kert különböző részleteinek az építése.

A teraszépítés fából káprázatos világméretű sikertörténet. A múlt század 70-es éveiben az Egyesült Államokban és Kanadában kezdtek a meglevő házakhoz utólag fából teraszt építeni (The Decking Wave). A 80-as években már sok millió családi háznál lehetett ilyeneket látni. A 90-es években Nagy Britannián volt a sor, a meglevő házakhoz fából hozzáépített teraszok száma százezreket ért el. (A teraszok építésével foglalkozó cégeknek saját egyesületük van, érdemes megnézni képgyűjteményüket a www.tda.org.uk alatt, alcím: Inspiration Gallery) Az ezredforduló után az európai kontinens következett, Franciaországgal az élen. Északnyugat Európa – Németország, Hollandia, Skandinávia – a nyomukban jár.

Cégünk a magyarországi teraszépítőknek kíván segítséget nyújtani.

A gyakorlat szerint a teraszt az építő vagy maga barkácsolja össze, vagy szakembert igényel a részbeni vagy a teljes munkára. Minden esetben tudunk segítséget nyújtani. 

A barkácsolóknak minőségi dokumentációt adunk, ezek egy része a honlapon is megtalálható. Igény esetén a kivitelezést saját szakembereink vagy kipróbált alvállalkozóink oldják meg.

A kertépítés rendkívül sokrétű lehetőség. A szép kert fogalma és a kertet illető ambíció nagyon változó. Lehet egyszerűen rendet rakni a kertben, ehhez szükség lehet virágládára, ágyásszegélyre, járólapra (egyenes, átlós, korongos), cölöpre, rönk támfalra, esetleg néhány térelválasztóra vagy a nagyon népszerű pergolára.

Ezeken kívül a különböző vastagságú gyalult, fózolt vagy mikrobordás deszkából készült járófelületek korhadás elleni védelme miatt fontos, hogy Telifából készüljenek.

A Telifa® terméknév egy speciális eljárással korhadás ellen védett faanyag elnevezése és egyben cégünk neve is: Telifa Zrt.

Faanyagot, ősidők óta, sok mindenfélére használunk. Hogy mi mindenre – erről sokan tudnának hosszú listákat készíteni. A hangsúly viszont – hogy mire használunk sokat, mire keveset – időben és térben valószínűleg erősen változna. Nem is beszélve a fafajtákról: a természet óriási és változatos kínálattal örvendeztette meg az emberiséget. És természetesen nagymértékben ettől a változatosságtól függ, hogy a világ különböző tájain mit és mire használnak fel. 

Magyarország jelenlegi területén aránylag kevés az erdő. Ez az egyszerű magyarázata annak, hogy fából építkezni szokatlan. Északeurópában, alpesi országokban, Kanadában, az Egyesült Államokban viszont a fából történő családi ház építésnek óriási hagyományai vannak. 

A szabadban, a kertben történő további faanyag-felhasználásnak viszont egy komoly hátulütője volt: az anyag néhány év után korhadni kezdett. Az első nagy fatelítési hullám a XIX. század második felében nem a családi házak körül, hanem a vasútépítésekkel indult, a talpfákat védeni kellett korhadás ellen. Jelenkorunk betontalpfáival ez a kátrányalapú iparág gyakorlatilag kihalt. Körülbelül a XX. század közepén kezdtek az erdészek / vegyészek különböző „civil” favédő kezeléssel foglakozni (már nem kátrány, hanem vízoldható biocid/gombaölő alapon), sikerrel. Egy biocid az egy biológiailag aktív vegyszer. A mi esetünkben olyan biocidokról van szó, melyek vegyileg kötődnek a fa cellafalaihoz. Egy fakezelő iparág alakult ki a fában gazdag országokban. Az eredmény – különösen bizonyos fafajtáknál - káprázatos volt. A kültéren felhasznált fa élettartama megsokszorozódott. A kezelt fa kültéri felhasználása magától értetődővé vált.

A technológia és a vegyszer ez idő alatt természetesen rengeteget változott. A ma alkalmazott telítő anyag és technológia környezetbarát, de ugyanazt a jó eredményt adja, mint a korábbi, valamivel ’durvább’ vegyszerek.

Európában – főleg földrészünk északi és középső felén – évi 6,5 millió m3 telített fát (más források szerint lényegesen többet) használnak fel különböző kültéri feladatok ellátására. Svédországban – Magyarországhoz hasonló méretű lakossággal – kb. 700 000 m3-t. A Telifa felhasználása Magyarországon egyelőre néhány ezer köbméternél tart – de egyre nő a termék ismertsége és alkalmazása.

Telíteni csak puhafát szokás, elsősorban fenyőféléket. Közép- és Észak európában elsősorban erdei (borovi) fenyőt. Vörös fenyő ugyancsak alkalmas telítésre, de maga a faanyag drágább, mint a borovi és ezért nincs túl sok értelme. A lucfenyőt viszont nehéz telíteni, cellaszerkezete nemigen engedi be a nagynyomású oldatot sem. 

Az alkalmazott telítőszer – lévén biológiailag aktív anyag – az EU és magyar előírásoknak megfelelően hatósági ellenőrzés alatt áll.

Magyarországon meglehetősen erdő szűkében vagyunk, és ennek következtében különböző fatermékekben sem dúskálunk. A jó hír viszont az az, hogy a körülöttünk vagy hozzánk közel fekvő országok tekintélyes része bővelkedik faanyagban és a mai nyitott határok mellett részünkről csak akarat kérdése részesülni ebben a nagyszerű nyersanyagban.

Ha ez esetben eltekintünk a nagy épületektől és figyelmünket a családi ház nagyságrendű építményekre koncentráljuk és belenézünk történelmi távcsövünkbe megállapíthatjuk, hogy az építőanyag fejlődése a kő, vályog, tégla és beton ívét követi. A fában gazdag vidékeken / országokban viszont a családi házak 50-95 %-a fából készült és készül. A fa egy mindenki által ismert barátságos és amatőrök által is kezelhető nyersanyag.

Az enyészet ellen vegyileg kezelt fa története azonban nem itt kezdődött. A XIX. század derekán, amikor elkezdődött a vasútépítés hamarosan kiderült, hogy a talpfák néhány év után nem bírják a strapát, elkezdenek korhadni. Az ez után következő kátrányos talpfakezelés, majd a század vége felé kezdődő és egyre növekvő távíró- és villanyoszlop-tenger ugyancsak szénkátrányos kezelése tekinthető a fa vegyi kezelése első nagy fejezetének.

A XX. század közepén kezdődött a vízoldható vegyszerek alkalmazása a faiparban, általában magas nyomáson belepréselve a fába, ahol is a behordott molekulák vegyileg kötődtek a fa szerkezetéhez és így az eső nem tudta kimosni őket. Ez a technika azóta – elsősorban kémiailag – jelentős fejlődésen ment át, amikor is mind a szerek védőereje jelentősen megerősödött, mind a környezetre kifejtett esetleges káros hatásuk gyakorlatilag megszűnt. 

A védőerő, vagy ha úgy tetszik hatásfok, az EU szabvány szerint öt szintre van beosztva alkalmazási feladatok függvényében. A szabvány öt felhasználási besorolásról ejt szót.

Az 5. besorolás a legkeményebb: sóstengeri víz alatti faszerkezetekre vonatkozik.
A 4. számú a földbe leásott faszerkezeteket illeti.
A 3. felhasználási besorolás nyílttéri, tehát időjárásnak teljességgel kitett, de nem leásott 
szerkezetekről szól
A 2. és 1. osztály tető alatti szerkezetekről, ill. provizórikus (építkezés alatti) védelemről szól 
melyeknek csak tenger közeli, magas levegőnedvesség-tartalmú országokban (Anglia, Írország) van gyakorlati jelentősége.

A Telifa termékek általában a 3. felhasználási besorolás követelményeinek felelnek meg. Szükség esetén tudunk 4. besorolási követelménynek megfelelő termékeket is gyártani, de csak külön megrendelésre. Készletben ilyeneket nem tartunk.

A fa védelmére különböző felületkezelési eljárások állnak rendelkezésre. Ezek a merítéses, festési vagy szórási eljárások kizárólag felületi védelmet adnak. A korhadást okozó gombák és a farontó férgek viszont csak mosolyognak ezen. Ők a mélybe készülnek.

Szerencsére a Telifa nagynyomású telítési eljárása ugyancsak a mélyben dolgozik. De először néhány szó a faanyagról. Nem minden faféleség engedi meg a behatolást. Keményfa fajták gyakran – de nem mindig - ellenállnak. Fenyőféléknél általában jobb a helyzet.

A Telifa Zrt leggyakrabban borovi fenyőt választ telítésre. Általában gyalult állapotban. A faanyag nedvességtartalma optimálisan 24 % alatt kell, hogy legyen ahhoz, hogy érdemes legyen telíteni. Ugyanakkor nem szabad a fát teljesen kiszárítani sem telítés előtt, nem tesz jót az anyag belső struktúrájának.

A farakatokat kocsin, sínen betoljuk egy hosszú autoklávba. Miután a kaput bezártuk a berendezésből kiszívjuk a levegőt és az egész rendszert 40 percig vákuum alatt tartjuk. Ez alatt a fa mikroüregeiből kiszívjuk a levegőt és így mintegy helyet csinálunk a kezelő oldatnak. Mikor kikapcsoltuk a vákuumszivattyút kinyitjuk az oldat szelepét és a védőszeroldat bezúdul az autoklávba. Ezután nagyteljesítményű szivattyúk segítségével felemeljük a nyomást 14 atmoszférára és tartjuk ezt a nyomást 240 percen keresztül. Kiszivattyúzzuk az oldatot és a rendszert rövid időre ismét vákuum alá helyezzük. Ez utóbbi lépésnek az a célja, hogy az oldatfelesleget kiszippantsuk a fából – így nem kell tartani attól, hogy a most már kezelt fából vegyszer csöpögjön erre alkalmatlan helyen. A fatermék ezután néhány napig a szabadban szárad, a vegyszer fixálódik az anyagban. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy az eljárással fának csupán a puhább, élő, úgynevezett szíjács részét – ami az egésznek kb. a felét teszi ki – töltjük meg a védőanyaggal.  A keményebb, elhalt, úgynevezett geszt rész nem engedi be az oldatot, de szerencsére nincs is szükség rá: segítség nélkül is ellenáll a támadásoknak. Mindezután készen van a Telifa.

A fa szerkezete nem sérül, fizikai tulajdonságai változatlanok. A felület egy enyhe zöldes szint kap, mely egy-két év után a szabadban lassan eltűnik. A zöldes színt egy rézvegyület okozza. A vegyszert, melynek hígított oldatát jelenleg használjuk, Wolmanit CX 10-nek hívják. Egy világszerte ismert márka neve.

  • Fűrészáruk, kizárólag Telifából®

Fűrészelt deszkák, pallók, gerendák és tetőléc
Gyalult és fózolt faanyagok
Mikrobordázott (és másik oldalán feszültségmentesített) deszkák
Hajópadló (fózolt)

Szélesség és vastagság különböző méretekben kapható. Hosszak általában 400 vagy 600 cm. Ambíciónk az az, hogy ha lehet, minden méret mindig legyen a készletben. A sokrétűség miatt ennek dacára nehéz elkerülni, hogy egyes méretek néha kifogynak. A biztonság kedvéért mindenképpen javasoljuk, hogy ellenőrizze (telefon 06-37 341-486), hogy az elképzelt modell és dimenzió éppen van-e raktáron, illetőleg érkezése/elkészülte mikorra várható.

Részletes fűrészárulista

  • Bértelítés.

Igen, ez is profilunkhoz tartozik.

Bértelítés

  • Teraszépítéshez szükséges javaslatok, anyagok, komponensek és hasznavehető instrukciók. Például egy emlékeztetőlista arra, hogy mi mindenre kell gondolnunk az „első kapavágás” előtt. Lista a célra alkalmas mikrobordás deszkákról, párnafának alkalmas dimenziókról, használható kötőelemekről. Esetleges szakmai segédletet tudunk nyújtani faterasz-építéshez. Ez utóbbi vonatkozhat csupán a kényesebbnek ítélt részletekre, vagy ha úgy tetszik az, egész terasz felépítésére.

Teraszépítési kismindenes

  • Kerti térelválasztók.

Rengeteg modell, esetenként meglepően kedvező árak.

Kerti térelválasztók

  • Faelemek kertépítéshez 

Kertjét kellemesen díszítő faelemek

Termékeinket megvásárolhatja a Hatvan-Nagygombosi telepünkön (Nagygombos, Borház utca 3, vagy forduljon viszonteladóinkhoz az ország egész területén, ezek holléte kiderül e honlap egy másik oldaláról. 

Ekképp talál meg minket Hatvan-Nagygomboson

Viszonteladóink térképéért kattintson ide

Amennyiben Hatvan-Nagygombosi telepünkön vásárolna és gépjárműve nem alkalmas a vásárolt cikkek szállítására a Telifa önköltségi áron vállalja a hazaszállítást az ország bármely részébe.

Kosár
A kosár üres...

Bejelentkezés